Newsletter

Zabytkowy kościół par. p.w. Narodzenia NMP

Pierwszy kościół w Giełczynie zbudował w 1777 r. Krzysztof Opacki, kasztelan z Wizny. Giełczyn należał wówczas do parafii w Wiźnie i diecezji płockiej. Po 1807 r., kiedy Biebrzą i Narwią poprowadzono granicę między Księstwem Warszawskim a Imperium Rosyjskim, kościół giełczyński stał się filią Trzciannego. Po raz pierwszy w dokumencie z 1849 r. figuruje Giełczyn jako parafia, do której należały: dwór Giełczyn i wsie: Giełczyn, Budy, Kołodziej, Brzeziny, Laskowiec, Kleszcze i Zajki.

W 1876 r. kościół został gruntownie odnowiony, ale uległ poważnym zniszczeniom w czasie I wojny światowej w 1915 r. Rosjanie zabrali z kościoła dzwony i wywieźli do Rosji. W 1928 r. ks. Józef Stefanowicz wybudował na terenie parafii Giełczyn drewnianą kaplicę w Laskowcu pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W czasie II wojny światowej kościół ponownie ucierpiał. Całkowitemu natomiast zniszczeniu uległa plebania, organistówka i budynek gospodarczy. Wszystko dźwignął z ruin ks. proboszcz Leon Piotrowski, oczywiście z pomocą miejscowych wiernych, których zachęcał i przymuszał Fabian Olszewski (?Kniaź?), dowódca partyzantki na tamtym terenie.

W latach 1972-1975 gruntowny remont świątyni przeprowadził ks. prob. Zygmunt Gniedziejko.

Drewniany kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP wzniesiony w 1777r wpisany został do rejestru zabytków pod nr: A-200 z 11.10.1985r

 

Informacje dotyczące historii pochodzą ze strony Archidiecezji Białostockiej. cytujemy za: www.ciekawepodlasie.pl; autor: Tadeusz Plebański, Jarek Wojtach

(zobacz na mapie)