Newsletter

W latach sześćdziesiątych XX w. zmeliorowano rozległy obszar, położony między Wizną, Rutkami i Zawadami. Liczący ponad 10 000 ha kompleks torfowisk niskich wypełniający szeroką na 10 km dolinę Narwi, tuż poniżej ujścia Biebrzy, został osuszony. Ogromnym nakładem sił i środków zagospodarowano pobagienne tereny, tworząc wielkie, nowoczesne, państwowe gospodarstwo łąkarsko – hodowlane, wzorcowy PGR Wizna – cud rolniczej techniki. 37 kombajnów do koszenia trawy, 150 ciągników różnych typów i marek, specjalnie utworzona osada pracownicza – zaplecze gospodarcze i centrum kulturalne – Grądy Woniecko. Na łąkach wydartych bagnom praktyka przeczyła jednak teoriom wyniesionym ze szkoły. Przyroda dawała w kość szczególnie tym, którzy opuścili mury szkół ze świętą wiarą we wszechmoc techniki i motoryzacji. Kombajny stawały zaryte po osie w torfiastej glebie porośniętej pozornie niewinna trawą. Z powodu braku części zamiennych co najmniej jedna czwarta parku maszynowego była unieruchomiona. Bagna, dzięki którym kapitan Raginis trzymał się tu w pamiętnym wrześniu tak mocno stały się lokalnym utrapieniem…

Dzisiejszy teren byłego PGR Wizna – pociętego siecią rowów melioracyjnych i śródbagiennych, szutrowych dróg, to obszar wciąż użytkowany kośnie, zarządzany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pomimo utraty wielu rzadkich gatunków flory i fauny, Bagno Wizna jest wciąż cenne przyrodniczo. Dzięki utrzymywaniu krótko skoszonej roślinności, teren ten stał się ważną ostoją dla ginącego w Europie gatunku ptaka – derkacza. Urozmaicenie krajobrazu przydrożnymi zadrzewieniami i lokalnie dostępną wodą uczyniło go atrakcyjnym dla bobrów. Łąki w strefie zalewowej Narwi są zaś nieocenionym żerowiskiem dla migrujących wiosną ptaków – w szczególności batalionów.

 

Dostępność:

  • atrakcja do zwiedzania indywidualnego; dostępna nieodpłatnie przez cały rok;
  • położona na terenie obszaru NATURA 2000;
  • teren pokryty siecią drug szutrowych idealnie nadających się do obserwacji przyrodniczych podczas eskapad rowerowych;
  • przecinający wiosenne rozlewiska asfaltowany nasyp drogi na Rutki stanowi doskonałe miejsce do obserwacji ornitologicznych;
  • na terenie znajdują się ścieżki dydaktyczne oraz kompleks wiat turystycznych

 

film dokumentalny z lat sześćdziesiątych  "Grądy Woniecko-PGR" - część I

film dokumentalny z lat sześćdziesiątych "Grądy Woniecko-PGR" - część II

film dokumentalny z lat sześćdziesiątych "Grądy Woniecko-PGR" - część III

film dokumentalny z lat sześćdziesiątych "Grądy Woniecko-PGR" - część IV

film dokumentalny z lat siedemdziesiątych "PGR Wizna"

 

 

(zobacz na mapie)