To siedlisko położone jest w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu: na skraju Puszczy Augustowskiej a zarazem w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zachęcamy do pobytu u nas szczególnie rodziny z dziećmi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oferujemy liczne atrakcje: – wyprawy przyrodnicze z przewodnikiem do Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego – warsztaty przyrodnicze dla rodzin, dzieci […] Przeczytaj całość
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na Jarmark do Kiermus.   Przeczytaj całość
W Ekomuzeum działającym przy Gospodarstwie Ekoturystycznym „Na Karczaku” organizowane są kameralne, weekendowe zajęcia, podczas których początkujący uczestnicy – tacy, którzy nie mieli jeszcze z tkactwem do czynienia – poznają tajniki budowy tradycyjnego krosna, snucia i zakładania osnowy, „nastawiania” krosna i tkania pasiastych chodników – szmaciaków. Wszystko wg. dawnych metod. Własnoręcznie utkany dywanik uczestnicy zabierają do […] Przeczytaj całość
Wieczorny spektakl przeprawy krów przyciąga tłumy gapiów i fotografików. Widok jest iście sielski: łosie przemieszane w stadzie z krowami; dzikie gęsi przekrzykują swe udomowione krewniaczki; turystyczne kajaki zderzają się z lokalnymi pychówkami; wiejskie dzieci pływają za krowami trzymając je za ogony; rybitwy próbują wynaleźć w tym zamieszaniu coś do jedzenia; żurawie zwołują się na noclegowisko; […] Przeczytaj całość
Postaci Włodzimierza Puchalskiego nie trzeba chyba przedstawiać. Przypomnę jedynie iż był to nasz wybitny fotografik, wielki miłośnik przyrody, który jako pierwszy fotografowanie przyrody określił mianem „bezkrwawych łowów” i tak też nazwał pierwszy swój film nakręcony w latach 30-tych. Położył podwaliny pod fotografię przyrodniczą i choć jego przedwojenne, czarno- białe filmy i zdjęcia nie są technicznie […] Przeczytaj całość
Istniejący obecnie pobernardyński zespół klasztorny był przedsięwzięciem Jana Klemensa Branickiego i został wzniesiony w latach 1771 – 1790 na południowym krańcu miasta (ul. Klasztorna). Kompleks klasztorny jak większość zabytków miasta ma charakter barokowy. Był trzecią z kolei tykocińską siedzibą Ojców Bernardynów, sprowadzonych w 1479 r. przez Marcina Gasztołda. Pierwotny, nieistniejący dziś, murowany klasztor z kościołem […] Przeczytaj całość
Cmentarz żydowski 1522 – 1941r. Kilkaset metrów od Wielkiej i Małej Synagogi, przy drodze z Tykocina do Kiermes i Pentowa zlokalizowany jest cmentarz żydowski. Jest to najstarsza na Podlasiu i jedna z najstarszych polskich nekropolii żydowskich, istniejąca od 1522 roku, a więc od czasów sprowadzenia przez Olbrachta Gasztołda Żydów do Tykocina. W przywileju dla społeczności […] Przeczytaj całość
Dworek Administratora został wzniesiony na tykocińskim Nowym Mieście w XVIII w. z fundacji Jana Klemensa Branickiego i wraz z zespołem innych budynków stanowił ośrodek handlu zbożem. Budowla ta kontynuowała funkcje powstałego wcześniej, w 1571 r., w tym samym miejscu, Nowego Dworca. Tę wcześniejszą budowlę zrealizował dla króla Zygmunta Augusta, budowniczy zamku tykocińskiego Job Preyfus. Stąd […] Przeczytaj całość
Alumnat wojskowy, zwany niegdyś aluminatem, ufundowany został przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w latach 1634-1638, będąc pierwszym w Polsce domem żołnierzy – weteranów, pochodzenia szlacheckiego. Fundator osadził tam 12 byłych żołnierzy (inwalidów) wraz z rodzinami. Dochód na utrzymanie całości zabezpieczony był z 2 folwarków (Dolistowo). Obiekt ten pełnił swoją funkcję do końca rozbiorów i był […] Przeczytaj całość
Pomnik Stefana Czarnieckiego, został ufundowany przez Jana Klemensa Branickiego , który był prawnukiem „po kądzieli” wielkiego Hetmana, co zwykł mawiać, iż wyrósł „nie z soli, ani roli, ale z tego co boli”. Dwumetrowej wysokości pomnik, wykonany z piaskowca szydłowieckiego wzniesiony został w 1763r i uchodzi za drugi po warszawskiej Kolumnie Zygmunta, najstarszy świecki pomnik w […] Przeczytaj całość
Zabytkowy kościół par. p.w. Narodzenia NMP Pierwszy kościół w Giełczynie zbudował w 1777 r. Krzysztof Opacki, kasztelan z Wizny. Giełczyn należał wówczas do parafii w Wiźnie i diecezji płockiej. Po 1807 r., kiedy Biebrzą i Narwią poprowadzono granicę między Księstwem Warszawskim a Imperium Rosyjskim, kościół giełczyński stał się filią Trzciannego. Po raz pierwszy w dokumencie […] Przeczytaj całość
Jadąc w okresie wakacyjnym zachodnim, wysokim brzegiem Kotliny Biebrzańskiej po godzinie szesnastej warto zatrzymać się w Brzostowie na swoisty spektakl: przeprawę stada około 150 krów przez rzekę. Sytuacja krów jest tu o tyle specyficzna, że ich obory i pastwiska znajdują się po przeciwnych stronach rzeki. Krowy muszą przeprawić się przez wodę, aby się najeść. O […] Przeczytaj całość
Synagoga wzniesiona w 1642 roku zwana Wielką jest drugą co do ważności, po krakowskiej i jedną z najstarszych synagog w Polsce. W miejscu obecnego obiektu stała już wcześniej (w XVI) drewniana bożnica. Zachowany do dzisiaj murowany budynek synagogi wzniesiono na planie kwadratu o wymiarach 18 na Wielka Synagoga18m, w stylu barokowymi z licznymi elementami późnorenesansowymi. […] Przeczytaj całość
Kościół św.Trójcy tak wspaniale zamykający osiową kompozycję starego rynku w Tykocinie, powstał w latach 1740 – 1750. Projekt całości został wykonany przez architektów i budowniczych związanych z białostockim dworem hetmana Branickiego. Jest on obiektem typu bazylikowego z okazałą elewacja frontową, dziedzińcem kościelnym i dwoma wieżami podkreślającymi symetrię. Pamiątkowe dzwony z wież kościelnych jeszcze z roku […] Przeczytaj całość
Relikty grodu, murowanego zamku, a potem nowożytnej twierdzy bastionowej mają sporą literaturę. Zespół fortyfi­kacji bastionowych opracowany został przez A. Gruszeckie-go. Pozostałości grodu, funkcjonującego do XIII-XIV w., znajdują się około 3 km na południe od Tykocina, na wschód od szosy wiodącej do Jeżowa. Natomiast relikty zamku, a potem bastionowej twierdzy, leżą na kępie na pra­wym brzegu […] Przeczytaj całość
Mała Synagoga w Tykocinie, zwana również Domem Talmudycznym znajduje się w sąsiedztwie Dużej Synagogi. Została wybudowana w 4 cw.XVIII w. na planie prostokąta w stylu barokowym. Pierwotnie budynek mieścił szkołę kahalną i stanowił dom talmudyczny. Niemal doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej została wyremontowana w latach 70. XX w. Od 1977 roku stanowi siedzibę Muzeum […] Przeczytaj całość
To zaciszne, położone nad Narwią miasteczko o unikalnej, barokowej architekturze i monumentalnych zabytkach jest nierozerwalnie związane z przebogatą historią Żydów, których obecność wywarła ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny tej ziemi. Będąc w Tykocinie warto zobaczyć: Unikalną synagogę z XVII w. Dom Talmudyczny z XVIII w. (obecnie Muzeum) Alumnat (dom dla inwalidów wojennych) z […] Przeczytaj całość
Na wschodniej krawędzi szachownicy łąk byłego PGR-Wizna natrafiamy na swoisty ewenement – Jezioro Maliszewskie – obiekt nietypowy o tyle, że pochodzący ze starszego niż ostatnie (Bałtyckie) – Zlodowacenia Środkowopolskiego. Większość jezior na terenie Polski z tego okresu już dawno zarosło i przestało istnieć. Podobny los czeka niestety i to jezioro. Póki co, cieszy nas jednak […] Przeczytaj całość
Jeżdżąc rowerem lub konno siecią dróg byłego kombinatu Wizna natrafiamy na czerwone tabliczki informacyjne: rezerwat „Bagno Wizna I”, „Bagno Wizna II”. Rezerwaty te, o powierzchni 30 oraz 76 ha powstały w 1967 roku dla ochrony torfowisk niskich ze stanowiskami rzadkich gatunków flory. Trwające w latach sześćdziesiątych wielkoobszarowe melioracje przyległego obszaru torfowisk doprowadziły jednak do degradacji […] Przeczytaj całość
W latach sześćdziesiątych XX w. zmeliorowano rozległy obszar, położony między Wizną, Rutkami i Zawadami. Liczący ponad 10 000 ha kompleks torfowisk niskich wypełniający szeroką na 10 km dolinę Narwi, tuż poniżej ujścia Biebrzy, został osuszony. Ogromnym nakładem sił i środków zagospodarowano pobagienne tereny, tworząc wielkie, nowoczesne, państwowe gospodarstwo łąkarsko – hodowlane, wzorcowy PGR Wizna – […] Przeczytaj całość
Stojąc na jego wyniosłych wałach, górujących nad miejscem zbiegu dwóch najważniejszych rzek północnego Podlasia, nie można nie docenić zmysłu strategicznego książąt mazowieckich, na których rozkaz usypano ten szaniec. Choć sam gród był niewielkich rozmiarów – 25 x 45 m, to zachowany, wyniesiony nasyp ziemny, stromo opadający w kierunku Biebrzy, robi imponujące wrażenie. Grodzisko ma kształt […] Przeczytaj całość
Za wiźnieńskim cmentarzem, powstałym w miejscu średniowiecznej osady, znajduje się kopiec grodziska zwanego Zamczyskiem, Górą Zamkową lub też Górą Królowej Bony. Ze względu na strategiczne położenie, już w XI wieku powstał tu kasztelański gród obronny – okazały drewniany zamek, umocniony izbicowym obwodem warownym z pięcioma basztami, z murowaną wieżą nad bramą wjazdową. Zmienne były losy […] Przeczytaj całość
Z wysokiej urwistej skarpy otwiera się wspaniały widok na rozległą dolinę Narwi i Biebrzy –miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez ornitologów i fotografików uwieczniających zachód słońca na tle wiosennych rozlewisk. Cofnięte nieco, rozrzucone na boki wielkie ruiny schronu, stanowią ślad po stanowisku dowodzenia odcinkiem „Wizna” we wrześniu 1939. Wyobraźnia podsuwa obrazy epizodu walki, która przeszła do […] Przeczytaj całość
To wizyta w „Suchej Barci” – w miejscu niepowtarzalnym i bardzo specyficznym, bo pełniącym funkcje Żyjącego Skansenu oraz Azylu dla porzuconych zwierząt. Wyjątkowej atmosfery tego miejsca dopełnia sam gospodarz – żyjący w harmonii z przyrodą i w zgodzie z własnym „ja”. Choć prowadzi on pustelniczy tryb życia, ze szczerą gościnnością przyjmuje wszystkich odwiedzających jego posiadłość. […] Przeczytaj całość
Wzniesiona pod koniec XIX wieku, broniąca zachodnich granic Imperium rosyjskiego, niepokonana w czasie żadnej z wojen światowych, carska Twierdza w Osowcu, została wpisana w 1998 roku do rejestru zabytków. Dzięki staraniom Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego została zagospodarowana turystycznie: utworzono Muzeum Twierdzy Osowiec i trasę historyczno-przyrodniczą. Lokalni przewodnicy – pasjonaci fortyfikacji – chętnie zabiorą Was na dwugodzinną […] Przeczytaj całość

Sprawdź także