Newsletter

Kwitną obuwiki

Maj to czas kwitnienia tego najpiękniejszego polskiego storczyka. Biebrzańska populacja jest stale monitorowana przez botaników i prawdopodobnie jest najliczniejsza w Polsce.

Kwiaty obuwika zapylane są przez samotne pszczoły głównie z rodzaju pszczolinka (Andrena), wpadające do wnętrza pułapkowych kwiatów. Aby wydostać się z wnętrza żółtej warżki  muszą przecisnąć się przez jedną z dwóch dróg prowadzących obok tarczowatego znamienia i pręcików, gdzie zostają oblepione woskowatą masą pyłkową. Odwiedzając następny kwiat zostawiają na znamieniu pyłek i pobierają następną jego porcję. W wydostaniu się z wnętrza kwiatów pomagają owadom półprzeźroczyste okienka w ścianach warżki.

Obuwiki rozmnażają się głównie na drodze wegetatywnej – przez rozrost poziomych kłączy. Cały, bardzo skomplikowany cykl życiowy obuwika (od momentu rozsiania nasion do pierwszego zakwitnięcia powstałych na tej drodze roślin) może często trwać kilkanaście lat. Pojedyncze skupienia roślin mogą osiągać wiek nawet kilkudziesięciu lat.

Trwające od blisko 30 lat naukowe obserwacje biebrzańskich obuwików dały zaskakujące wyniki. Okazało się, ze poszczególne osobniki mogą „zapadać w uśpienie” nawet na okres 6 lat – w tym czasie nie ujawniają swojej obecności nad powierzchnią gleby.

 

Żródło: Storczyki Biebrzańskiego Parku Narodowego i Polski Północno – Wschodniej  – Cezary Werpachowski; Osowiec Twierdza 2009

Zostaw komentarz :)