Newsletter

Biebrza w kwietniu

Dla naszej upragnionej wiosny mamy w kwietniu nad Biebrzą sporo pokus:103

– nadal będą trwały przeloty gęsi,

– nader wysoka woda w rozlewiskach „zagotuje się” od niebieskich żab moczarowych,

– turzycowiska zaczną żyć godami kszyków, rycyków, kulików i krwawodziobów,

– łosie wyjdą na kaczeńcowe łąki,

– będą trwały masowe przeloty kaczek i ptaków siewkowych

(w tym batalionów),

– będą dolatywały kolejne ptaki śpiewające,

– nadal jeszcze nie będzie komarów ani tłumów ludzi.

 

Może więc nareszcie da się ją namówić na przyjście 🙂

Zostaw komentarz :)