Newsletter

Etyka podglądania przyrody

Wybierając się na wyprawę przyrodniczą należy pamiętać, że żadna forma turystyki – nawet turystyka przyrodnicza i ekoturystyka, nie pozostają bez negatywnego wpływu na przyrodę.

 

Paradoksalnie, negatywny wpływ na przyrodę mają nawet takie zachowania turystów w terenie jak:

 

 •  rozkładanie się z piknikiem w miejscu gdzie śpiewają i latają nad głowami ptaki (ptaki latają aby nas odciągnąć od gniazda, jaja w tym czasie ulegają przegrzaniu lub wychłodzeniu,  co zazwyczaj kończy się utratą lęgu)‏

 

 • łapanie płazów rękoma po użyciu kosmetyków lub środków odstraszających komary (trucizna zaburza proces oddychania skórnego płazów)‏

 

 • wysiadanie z samochodu gdy w pobliżu znajdują się zwierzęta (płoszymy zwierzęta, często rozdzielamy rodziców z potomstwem)‏

 

 • wychodzenie z ukryć fotograficznych / obserwatoriów w momencie, gdy zwierzęta są w pobliżu (zwierzęta nie powracają przez długi czas w takie miejsce)‏

 

 • porządkowanie / oczyszczanie kadru wokół fotografowanego obiektu (wskazujemy drogę drapieżnikom co najczęściej owocuje śmiercią fotografowanego obiektu)‏

 

 •  wabienie ptaków / ssaków z użyciem magnetofonu (niepokoimy, zaburzamy rytm życia jak i strukturę dominacji w obrębie gatunku)‏

 

 • używanie samochodów (oprócz hałasu i zanieczyszczeń zwiększamy (często nieświadomie) śmiertelność: np. żaby, jeże, węże, owady)‏

 

 •  wpływanie kajakami na starorzecza (nie tylko niepokoimy ptaki ale także fizycznie niszczymy gniazda ukryte wśród pływającej roślinności)

 

 • zbyt bliskie podpływanie do szuwarów (niszczymy gniazda ptaków i siedliska bezkręgowców)

 

 • chodzenie ścieżkami zwierząt (zakłócamy system komunikacji zapachowej zapisanej w tropach zwierząt)‏

 

 • wędrowanie po turzycowiskach (szczególnie w sezonie lęgowym ptaków i okresie godowym płazów) poza wyznaczonymi do tego ścieżkami

 

 • wprowadzanie na szlaki turystyczne psów (pies – nawet na smyczy postrzegany jest jako drapieżnik – zarówno wizualnie jak i zapachowo, co powoduje niepokojenie miejscowych gatunków i zmianę ich zachowania)

 

 • hałasowanie w pobliżu tokowisk i terenów lęgowych

 

 

 W jaki sposób możesz uczynić swoją wyprawę przyrodniczą maksymalnie pożyteczną ?

 

 •  weź ze sobą lornetkę (najlepsze parametry do terenu otwartego to 12×50 a do lasu 8×40). W terenie otwartym zdecydowanie bardziej przyda się luneta

 

 •  jeśli nie ma w pobliżu wież widokowych lub czatowni to w miarę możliwości obserwuj zwierzęta z auta (pozostają w bliższej odległości, mniej się stresują)

 

 •  skorzystaj z polecanych w lokalnych przewodnikach najdogodniejszych miejsc do obserwacji

 

 • przestrzegaj przepisów o udostępnianiu obszarów chronionych – przyroda potrzebuje od Ciebie odpocząć

 

 • w teren ubieraj nieszeleszczącą stonowaną w kolorach odzież wierzchnią

 

 • wychodząc w teren nie używaj kosmetyków o zdecydowanym zapachu, a najlepiej nie używaj ich w ogóle

 

 • wyjścia terenowe „na zwierzęta” planuj na godziny wczesnoporanne oraz późnowieczorne

 

 •  staraj się zwracać baczną uwagę i umiejętnie interpretować zachowanie zwierząt w terenie

 

 • będziesz mógł dłużej cieszyć się widokiem zwierzęcia jeśli wykażesz się cierpliwością, nie rób ani kroku dopóki zwierzę uważnie cię obserwuje

 

 • nie goń za zwierzęciem, bo traci ono cenną energię a w okresie zimowym narazisz je dodatkowo na kontuzję lub przeziębienie

 

 • nie zakłócaj spokoju ptaków przy gnieździe

 

 • nie fotografuj, ptaków na gniazdach

 

 • jeśli przypadkowo odkryłeś miejsce gniazdowania ptaka nie rozpowszechniaj tej informacji

 

 • zrezygnuj z kolekcjonowania obiektów przyrodniczych

 

 • jeśli balon, którym lecisz przekracza granice terenu chronionego – upewnij się czy pilot wyniósł Was na pułap 2 km, na wysokość, która zminimalizuje zakłócanie spokoju zwierząt

 

 •  jeżeli nie masz pewności, że przyroda jest dla Ciebie otwartą księgą to jednak skorzystaj z pomocnych oczu przewodnika
Komentarze: