Newsletter

Łosiowy Dukat Szczęścia

  • Każdy gość, korzystający z wypraw z działu: „Dla Miłośników Przyrody” oraz  „Dla Rodzin z Dziećmi” otrzymuje „Łosiowy Dukat Szczęścia”.

 

  • Każdy dukat to kolejnych 5 % zniżki na wyprawy z działów:  „Dla Miłośników Przyrody”, „Dla Rodzi z Dziećmi”.

 

  • Dukaty w chwili wykorzystania zniżki nie podlegają zwrotowi, więc zniżki można wykorzystywać wielokrotnie.

 

  • Maksymalne upusty na 1 osobę  sięgają 10 %. Osoby posiadające większą ilość dukatów mają prawo przekazać je (z prawem do zniżki) osobie towarzyszącej.

 

  • Dukaty można także przekazać znajomym wybierającym się nad Biebrzę.

 

Uwaga!

 

  • Warunkiem obligatoryjnym uzyskania upustu jest dokonanie rezerwacji bazy noclegowej przez formularze zamieszczone na portalu www.biebrza.com .  oraz okazanie posiadanych dukatów przewodnikowi prowadzącemu wyprawę, której dotyczy zniżka.

 

  • Upustów nie można sumować, ale można wybrać korzystniejszy dla siebie wariant.