Newsletter

„Rogata dusza słodkiego specjału”

czyli pokaz tradycyjnego wypieku sękacza na ogniu, połączony z degustacją