Newsletter

Alumnat wojskowy, zwany niegdyś aluminatem, ufundowany został przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w latach 1634-1638, będąc pierwszym w Polsce domem żołnierzy – weteranów, pochodzenia szlacheckiego. Fundator osadził tam 12 byłych żołnierzy (inwalidów) wraz z rodzinami. Dochód na utrzymanie całości zabezpieczony był z 2 folwarków (Dolistowo). Obiekt ten pełnił swoją funkcję do końca rozbiorów i był zamieszkiwany przez inwalidów rosyjskich. Zniszczony w czasie I wojny światowej, został odbudowany ok. 1930 r na dom dla ubogich rodzin.

Alumnat jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny dziedziniec. Pierwotnie posiadał dwie wieże od strony rzeki, co nadawało mu charakter zamku. Obecny późnobarokowy charakter zyskał po przebudowie w wieku XVIII.

Dziś jest to dom wypoczynkowy, który mieści restaurację i hotelik.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr : 28 (34) z 16.02.1953

 

Żródło www.ciekawepodlasie.pl;  autor: Grzegorz Kossakowski